Rymdforskning

Människor har i alla tider varit intresserade av rymden, vare sig det handlar om antika civilisationer eller nutida samhällen och ju mer vi forskar om vårt universum, desto mer får vi veta. Samtidigt blir vi plågsamt medvetna om att det finns alltmer som vi inte förstår eller kan förklara. Kanske är det inte meningen att vi ska veta allt, men människan är en väldigt nyfiken varelse och så länge det finns ny kunskap att hämta kommer vi att försöka göra det.

Tidig rymdforskning

De tidigaste tecknen på att människan har studerat stjärnorna finns på en plats som heter Göbekli Tepe som ligger i Turkiet. Det är en plats som tvingar historiker att omvärdera allt de har trott om mänsklighetens utveckling. Den är cirka 6000 år äldre än Stonehenge och de monoliter som finns där visar tydliga tecken på att följa hur stjärnorna på den tiden rörde sig på natthimlen. Detta är alltså en plats som är cirka 12000 är gammal.

Sedan finns Mayafolket som är mest kända för sin kalender som är så exakt beräknad att den kan sägas vara aktuell i över 63 miljoner år. Den är väldigt invecklad och astronomi blandas med matematik för att skapa denna kalender. De hade även en månkalender som visade månens fas och läge ungefär en gång i halvåret.

Astronomin utvecklas

Inom mer nutida astronomi är Nicolaus Copernicus ett stort namn. Hans kända verk “Om himlakropparnas kretslopp” handlar om hur planeterna kretsar kring solen och hur jorden roterar kring sin egen axel. Han grundar hela verket på det som Aristoteles och Ptolemaios redan hävdade under antiken.

Modern astronomi

Med tiden har mer än bara vårt solsystem utforskats och många forskare har fått specialisera sig på olika fenomen ute i rymden. Det är helt enkelt för stort och för mycket för att en enda person ska kunna hantera all den informationen. För att kunna forska på allvar är det inte orimligt att behöva låna 300000 eller mer för att införskaffa all utrustning som skulle behövas.

Albert Einstein är ett namn som alla känner till, och hans relativitetsteori har fått mycket uppmärksamhet genom åren. En som har byggt vidare på Einsteins arbete är Stephen Hawking. Hans forskning kring svarta hål har gett oss en mycket större förståelse för hur vårt universum fungerar och vår uppfattning av tid och rum har blivit totalt förändrad. Innan han dog lyckades han bevisa, och motbevisa, många saker och han kommer för alltid att ha en plats i historieböckerna för sitt arbete.

Framtiden

Vad framtiden har att erbjuda är det svårt att svara på, men allt tyder på att koloniseringen av andra planeter inte är långt borta och fortsätter allt i samma riktning kommer människan inom en inte allt för avlägsen framtid att vara en multiplanetär civilisation.

notable