Den oändliga rymden

Den här artikeln berättar om vad rymden är, vilka beståndsdelar som finns samt extra kuriosa.

Vad är rymden?

Rymden kallas även för universum och är platsen för all materia och energi. Forskarna är överens om att universum expanderar, vilket man kunnat bevisa genom det så kallade Doppler-experimentet där rödförskjutning från fjärran stjärnor och galaxer kunnat observerats. Rödförskjutning sker när strålningskällan rör sig bort från betraktaren.

I rymden finns alla möjliga strukturer som är kända för människan, men även en del icke-kända. Vi kan i dagsläget inte få en överskådlig blick över universum då den som sagt expanderar men också för att vi inte (ännu åtminstone) kan färdas i ljusets hastighet eller låta en robot göra det. Det gör att vi får nöja oss med närliggande galaxer tills dess att ett eventuellt genombrott i rymdfarten sker.

Det finns också teorier om att multiversum existerar, alltså flera universum än just vårt. Då skulle alltså fler galaxer, nebulosor, asteroider, exoplaneter och stjärnor finnas.

Pionjärer inom att utforska rymden

Idag sysslar kärnfysiker, astronomer, astrofysiker, astronauter och så vidare med att utforska rymden. Vid behov kan en scandinavian executive hjälpa dessa yrkesgrupper tillfälligt, om någon högt uppsatt chef saknas exempelvis.

Galileo Galilei var den första som observerade himlakroppar med hjälp av teleskop. Hans idéer om den heliocentriska världsbilden (där jorden snurrar kring solen och inte tvärtom) fick utstå mycket kritik. Isaac Newton lyckades bevisa att jorden är i omloppsbana kring solen med hjälp av diverse beräkningar. Det sägs att Newton fick en aha-upplevelse då ett äpple föll från ett träd mot hans huvud, och på så vis kunde tyngdkraften beläggas.

Albert Einstein var en matematiker och fysiker som förmodligen är den genom tiderna mest kända forskaren. Einstein lyckades med hjälp av relativitetsteorin förklara rumtiden samt förklara att varje materias inneboende energi var ekvivalent med dess massa multiplicerat med ljusets hastighet upphöjt med två. Formeln lyder E = m * c * c

Alltså, ett äpple har alltså mindre massa (vikt) än en planet och därmed också lägre viloenergi.

NASA

NASA står för National Aeronautics and Space Administration och är den myndighet som ansvarar för den amerikanska rymdfarten. 2019 är det 50 år sedan Buzz Aldrin, Neil Armstrong och Michael Collins tillsammans flög Apollo 11 till månen. De två förstnämnda fick äran att ta mänsklighetens första steg på månen, medan Collins satt kvar i omloppsbana kring månen i en modul.

En astronaut kallas en amerikansk/europeisk rymdfarare, en rysk rymdfarare kallas för kosmonaut medan en kinesisk rymdfarare benämns för taikonaut.

Till dags dato har Sverige endast haft en astronaut uppe i rymden, på International Space Station (ISS), nämligen Christer Fuglesang. Fuglesang är docent i partikelfysik och tränade länge inför att bli antagen, inte minst i Ryssland där han lärde sig ryska och fick göra övningar.

För att bli astronaut måste man vara frisk, både somatiskt och psykiskt. Hälsan och konditionen ska vara på topp och de som forskar om rymden eller fysik eller medicin premieras. Man ska dock inte misströsta om man inte når upp till kraven, ty det finns privata aktörer som är ivriga att ha rymdturism.

notable