Kategori: Plats

Odla växter i rymden?

Går det att odla växter i rymden? Dagens astronauter äter idag färdigförpackad mat som har steriliserats via upphettning eller frystorkats. För att långdistansresor ska kunna bli en verklighet måste mat kunna odlas i rymden och därför har detta fått en hög prioritet hos NASA. Forskare på Kenney Space Center (Florida) visade genom ett experiment, som […]

Read More

Inred med hjälp av LED-lampor ett rum med rymdtema

Rymden är helt fantastiskt. Det är också en mystisk plats med sina outforskade planeter, gåtfulla månar och konstiga fenomen som knappt kan förklaras med mänskliga naturlagar. Inte minst är rymdens enorma omfattning tillsammans med miljardtals galaxer nästan obegripligt för människor. Det är omöjligt att veta hur många stjärnor som finns på grund av rymdens enorma […]

Read More

Finns det liv i rymden?

Liv i rymden är en fråga som ivrigt debatteras av både forskare och vanligt folk. En del hävdar att de har blivit bortförda av utomjordingar, andra hävdar att utomjordingar har varit på besök på vår egen planet och hjälpt till att bygga och konstruera olika byggnadsverk. Det är lätt att fastna och lägga kanske lite […]

Read More

Tycho Brahe

Den danske astronomen, astrologen och alkemisten Tycho Brahe föddes i Skåne 14 december 1546. Han tillhörde flera framstående adelssläkter som hade mäktiga medlemmar i det danska riksrådet. Brahe var sina föräldrars förstfödda, han hade en tvillingbror som avled kort efter födelsen. Av oklar anledning fördes den blott tvååriga Tycho till sin barnlöse farbrors hushåll där […]

Read More

Rymdforskning

Människor har i alla tider varit intresserade av rymden, vare sig det handlar om antika civilisationer eller nutida samhällen och ju mer vi forskar om vårt universum, desto mer får vi veta. Samtidigt blir vi plågsamt medvetna om att det finns alltmer som vi inte förstår eller kan förklara. Kanske är det inte meningen att […]

Read More

Den oändliga rymden

Den här artikeln berättar om vad rymden är, vilka beståndsdelar som finns samt extra kuriosa. Vad är rymden? Rymden kallas även för universum och är platsen för all materia och energi. Forskarna är överens om att universum expanderar, vilket man kunnat bevisa genom det så kallade Doppler-experimentet där rödförskjutning från fjärran stjärnor och galaxer kunnat […]

Read More

Rymdpromenader

Att arbeta som astronaut innebär att ständigt utsätta sig för fysiskt och psykiskt utmanande uppgifter och situationer med livet som insats, där rymdpromenaden kanske är den mest spännande utmaningen av dem alla. Det krävs en hel del av de kandidater som antas till astronaututbildningen och urvalsprocessen föregås av en omfattande rekrytering på alla plan. Det […]

Read More

Svart hål fotograferat

Alla har troligtvis någon gång i livet tittat upp mot himlen på natten och funderat över hur oändligt stort universum är och vad små vi människor egentligen är i det stora hela. Det går inte att komma ifrån detta faktum och vi människor kommer aldrig att sluta försöka förstå oss på universum och alla dess […]

Read More
Jorden från rymden.

NASA: Luft- och rymdfartmyndigheten i USA

NASA är den federala myndigheten som ansvarar för luft och rymdfart i USA. De grundades 1958 och startade direkt med olika program för att förbereda inför den första amerikanska månlandningen. De skapade även rymdstationen Skylab som befann sig i månen bemannat av 9 olika personer i cirka 171 dagar. De har även utfört obemannade program, […]

Read More

Hur blir man astronaut?

Drömmer du om att en dag få resa i rymden? Det är inte omöjligt, men det krävs en hel del för att klara av de hårda krav som ställs på astronauters psyke. Det finns också vissa fysiska krav som kan vara ett hinder för många i drömmen att utforska rymden. Det enda organet i Europa […]

Read More