Dag: 10 juli, 2023

Hämta kraft från rymden

Kunskaperna om rymden växer dag för dag. Från att en gång i tiden ha trott att jorden är alltings medelpunkt kan människan idag få värdefulla lärdomar och mycket kraft från rymden. Det mest uppenbara sättet att hämta kraft är naturligtvis från solen. Med hjälp av solceller går det idag att få energi från solen och […]

Read More