Månad: april 2022

Odla växter i rymden?

Går det att odla växter i rymden? Dagens astronauter äter idag färdigförpackad mat som har steriliserats via upphettning eller frystorkats. För att långdistansresor ska kunna bli en verklighet måste mat kunna odlas i rymden och därför har detta fått en hög prioritet hos NASA. Forskare på Kenney Space Center (Florida) visade genom ett experiment, som […]

Read More