Svensk rymdforskning i Kiruna

Många kanske tror att Kiruna bara har renar och snö, men där har de fel. Utanför Kiruna bedrivs gedigen rymdforskning på höga plan. Faktum är att tack vare den glest befolkade omnejden tillsammans med det nordliga men ändå ganska ljumma klimatet, har Kiruna blivit det perfekta utgångsläget för observationer och rymdfart. Rymdbasen heter Esrange och här ligger Sveriges enda raketbas. Förhållandena är utomordentliga eftersom man kan studera norrsken på ett sätt som tidigare inte var möjligt och luftföroreningarna är minimala, vilket gör det hela lättare.

Basen byggdes redan 1964 när det snart skulle bli månhysteri i hela världen. Den första raketen här sköts upp 1966 och 1972 togs verksamheten över av SSC eller Swedish Space Corporation och man samarbetar med andra verksamheter som NASA, JAXA och den Europeiska Rymdorganisationen. Förutom forskning och kommunikation med andra rymdstationer och företag, skjuter man också upp sondraketer, satelliter och höghöjdsballonger och man testar även uppskjutningar av andra rymdfarkoster och flyg.

Rymden är fascinerande och innehar många obesvarade frågor som det forskas på.

notable