Svart hål fotograferat

Alla har troligtvis någon gång i livet tittat upp mot himlen på natten och funderat över hur oändligt stort universum är och vad små vi människor egentligen är i det stora hela. Det går inte att komma ifrån detta faktum och vi människor kommer aldrig att sluta försöka förstå oss på universum och alla dess under.

Svart hål fotograferat

Alldeles nyligen, 10 april 2019, visade forskare upp väldens första kort på ett svart hål. Tidigare har man aldrig lyckats fånga detta fenomen på bild utan man har helt enkelt fått göra observationer på de olika himlakropparna som har rört sig i dess närhet för att försöka avgöra om ett svart hål faktiskt existerade, och i så fall hur stort det var.

Det svarta hål som fotograferades ligger 55 miljoner ljusår ifrån jorden och storleken är helt otrolig. Det uppskattas att detta svarta hål är hela 40 miljarder kilometer brett, vilket är större än hela vårt solsystem.

Att göra dessa otroliga upptäckter är något som många drömmer om, men väldigt få kommer att kunna uppnå denna dröm. Dessa lyckliga individer kan ha suttit på en lyckad Studentskiva och funderat över livet och vad allt har för mening, och sedan bestämt sig för att försöka finna så många svar som möjligt på dessa stora frågor.

Event Horizon Telescope (EHT)

Ett globalt nätverk av radioteleskop är själva kärnan i hur Event Horizon Telescope, eller bara EHT som det brukar kallas, är uppbyggt. Genom att kombinera data ifrån alla dessa radioteleskop gör det möjligt att få en mer sammanhängande bild av de två svarta hål som projektets uppdrag är. Detta projekt skapades nämligen för att observera den omedelbara omgivningen av, och självklart även, det supermassiva svarta hålet i mitten av vår galax, Sagittarius A. Projektet fokuserar även på Messier 87, det ännu större svarta hål som nu till och med ar lyckats fångas på bild.

Event Horizon Telescope är det projekt som bär ansvaret för att denna bild uppkom och i och med denna upptäckt så har ett enormt framsteg gjorts inom astronomin. Många menar att detta är en upptäckt som skulle kunna motivera ett nobelpris får någon eller några som är delaktiga i EHT projektet.

Framtiden

Vad framtiden för med sig i och med detta fotografi är allt för tidigt att säga men det kommer troligtvis att ha en stor inverkan på hur vi ser på svarta hål. Genom att studera bilden noggrant så kanske man kan få fler riktlinjer att gå efter när man försöker lokalisera nya svarta hål. Man kan även få mer förståelse för hur detta otroliga fenomen fungerar. För tillfället är ett svart hål den plats där vår nuvarande kunskap och fysiken och alla dess lagar inte går ihop med verkligheten. Denna upptäckt skulle kunna förändra detta.

notable