Finns det liv i rymden?

Liv i rymden är en fråga som ivrigt debatteras av både forskare och vanligt folk. En del hävdar att de har blivit bortförda av utomjordingar, andra hävdar att utomjordingar har varit på besök på vår egen planet och hjälpt till att bygga och konstruera olika byggnadsverk.

Det är lätt att fastna och lägga kanske lite för mycket tid på att titta runt i olika forum och på olika webbsidor för att läsa allt som finns att hitta om liv i rymden, så varför inte passa på när du ändå är rejält förkyld och hemma från jobbet? Om du är täppt i näsan, vad passar bättre än att kura ihop dig i soffan med en filt, nässpray och en kopp te medan du antingen tittar på intressanta vetenskapsprogram eller surfar runt på nätet och läser artiklar och teorier om rymden? Det är ett väldigt intressant ämne som kommer att ge dig annat att tänka på än den snoriga näsan.

Förutsättningar för liv

Det sägs av forskarna att vatten är en förutsättning för liv men hela tiden får vetenskapen omvärdera utifrån nya upptäckter. En sak som kan göra att parametrarna för liv ändras är faktiskt upptäckter på vår egen planet. Livsformer som kan klara sig på riktigt ogästvänliga ställen, hög salthalt, extrem torka, i svavel eller till och med arsenik har hittats, och dessa livsformer kallas för extremofiler på grund av bakteriernas förmåga att överleva i extrema miljöer.

De sex viktigaste byggstenarna för att liv ska kunna skapas är kol, väte, syre, kväve, svavel och fosfor. En bakterie har hittats i den amerikanska sjön Lake Mono i Kalifornien, och denna bakterie kan använda arsenik istället för fosfor för att bygga upp sitt DNA och sina proteinkedjor. Detta gör att forskarna måste ta med i beräkningen att liv inte nödvändigtvis måste vara uppbyggt med exakt de sex beståndsdelarna, utan kan se olika ut.

Vad letar forskarna efter i rymden?

Det finns vissa tecken som kan tyda på att en himlakropp skulle kunna vara värd för liv, och det är till största delen att planeten har vatten på eller i ytan. Det finns flera ställen i vårt eget solsystem som forskarna har upptäckt vatten på, eller tror att det kan finnas vatten i någon form. Det finns is på Mars, det kan finnas vattenånga på Jupiters måne Europa och tillbaka till Mars så har det hittats organiska material samt uppmätts halter av metan som varierar med planetens årstider. Metan kan produceras av flera olika livsformer och detta kan tyda på att det finns eller i alla fall har funnits liv på den röda planeten.

För att det ska kunna existera liv behövs också någon typ av atmosfär omkring planeten som håller kvar kretsloppet på planeten samt skyddar lite mot strålningen som kommer från stjärnan planeten kretsar runt.

Universum är stort, vem vet vad som finns där?

notable