Finns det annat mänskligt liv i rymden?

Tidigare liv eller bara bakåtblickar

Finns det liv i universum och lever människan flera liv? Ja, detta är två frågor som har fått både forskare och människor att klia sig i huvudet mer än en gång. För man vill ju så gärna att det ska finnas andra varelser att kommunicera med någonstans. Därför har teorin om parallella universum väckt mer än en debatt. Många gånger har människan talat om tidigare liv, faktum är att det kanske istället handlar om ens parallella jag från andra universum som befinner sig i andra tidsåldrar. Ju länge bort ett universum ligger eller ju längre bort man kommer i rymden, desto längre bakåt i tiden kommer man ju. När man blickar ut i rymden och upptäcker himlakroppar på ett oerhört långt avstånd, kan dessa redan vara försvunna vid det här laget. Frågan är om vi någonsin får veta svaret.

Nya planeter

De senaste åren har en rad okända planeter som ligger i andra galaxer med ett nämnvärt avstånd från solar, upptäckts. Det betyder att det kan finnas förutsättningar för liv där. NASA har hittat hela 7 nya planeter varav tre har stor liknelse med Jorden klimatmässigt talat. De 7 planeterna ligger mycket nära varandra.

notable