Rymdforskning

Människor har i alla tider varit intresserade av rymden, vare sig det handlar om antika civilisationer eller nutida samhällen och ju mer vi forskar om vårt universum, desto mer får vi veta. Samtidigt blir vi plågsamt medvetna om att det finns alltmer som vi inte förstår eller kan förklara. Kanske är det inte meningen att […]

Read More

Den oändliga rymden

Den här artikeln berättar om vad rymden är, vilka beståndsdelar som finns samt extra kuriosa. Vad är rymden? Rymden kallas även för universum och är platsen för all materia och energi. Forskarna är överens om att universum expanderar, vilket man kunnat bevisa genom det så kallade Doppler-experimentet där rödförskjutning från fjärran stjärnor och galaxer kunnat […]

Read More

Rymdpromenader

Att arbeta som astronaut innebär att ständigt utsätta sig för fysiskt och psykiskt utmanande uppgifter och situationer med livet som insats, där rymdpromenaden kanske är den mest spännande utmaningen av dem alla. Det krävs en hel del av de kandidater som antas till astronaututbildningen och urvalsprocessen föregås av en omfattande rekrytering på alla plan. Det […]

Read More

Svart hål fotograferat

Alla har troligtvis någon gång i livet tittat upp mot himlen på natten och funderat över hur oändligt stort universum är och vad små vi människor egentligen är i det stora hela. Det går inte att komma ifrån detta faktum och vi människor kommer aldrig att sluta försöka förstå oss på universum och alla dess […]

Read More
Jorden från rymden.

NASA: Luft- och rymdfartmyndigheten i USA

NASA är den federala myndigheten som ansvarar för luft och rymdfart i USA. De grundades 1958 och startade direkt med olika program för att förbereda inför den första amerikanska månlandningen. De skapade även rymdstationen Skylab som befann sig i månen bemannat av 9 olika personer i cirka 171 dagar. De har även utfört obemannade program, […]

Read More

Hur blir man astronaut?

Drömmer du om att en dag få resa i rymden? Det är inte omöjligt, men det krävs en hel del för att klara av de hårda krav som ställs på astronauters psyke. Det finns också vissa fysiska krav som kan vara ett hinder för många i drömmen att utforska rymden. Det enda organet i Europa […]

Read More

Människor som rest i rymden

Rymden är ett oerhört intressant ämne att forska mer om och är så stort att det aldrig kan ta slut. Det är 12 människor som hittills har rest i rymden. Alla som hittills rest till månen ingick i NASAs Apolloprogram. I programmet som varade mellan 21 december 1968 och den 17 december 1972 gjordes totalt […]

Read More

Hur blir man astronom?

Att jobba med rymden är något som låter lockande för många, och det är inte svårt att förstå varför; tanken på den oändliga rymden med alla dess fantastiska fenomen svindlar, och vem vill inte få chansen att studera dem på närmare håll? För att inte tala om frågan huruvida vi är ensamma i universum eller […]

Read More

Universums ljusstarka bolider

Universum är mystiskt, men väldigt spännande och intressant. En fantastisk skapelse som universum ibland levererar är en bolid. Detta är en väldigt ljus meteor, som i många fall exploderar och sedan vackert splittras i atmosfären. Önskar man se en sådan, så är det störst chans att se en om man tittar i samband med en […]

Read More

Svensk rymdforskning i Kiruna

Många kanske tror att Kiruna bara har renar och snö, men där har de fel. Utanför Kiruna bedrivs gedigen rymdforskning på höga plan. Faktum är att tack vare den glest befolkade omnejden tillsammans med det nordliga men ändå ganska ljumma klimatet, har Kiruna blivit det perfekta utgångsläget för observationer och rymdfart. Rymdbasen heter Esrange och […]

Read More